logo

Het evolueren van een communicatie in uw directiekamer. Zaakjes die dezelfde grote impact hebben bij de bedrijfsprestaties | Board management software

Een bedrijfscultuur positie de allernieuwste jaren centraal. Schandalen, variërend van valsspelen tot overheidsnormen, tot mishandeling van klanten om onrealistische prestatiedoelen bij bereiken, tot doordringende seksuele intimidatie, vult de krantenkoppen. In de nasleep van dergelijke crises blijven aandeelhouders, regelgevers, werknemers, klanten en anderen vaak verzoeken “waar was het bestuur? ” Bestuurders zien een risico’s die een slechte cultuur moet brengen, plus herkennen hoedanig een sterke, gezonde cultuur een bedrijf meer kan maken waardevol en veerkrachtig. Maar het cultuur betreffende een handelsbedrijf kan moeilijk te inschatten zijn, ook voor degenen die daarginds elke etmaal werken. Het is erg zelfs nog moeilijker aan bestuurders, deze slechts een handvol keer per jaar bij het bedrijf aanwezig zijn voor bestuursvergaderingen. Tijdens die bijeenkomsten bezitten directeuren regelmatig contact met dezelfde geringe groep leidinggevenden op messcherp niveau, waarom hun visie op het bredere handelsbedrijf wordt beperkt. Dus hoedanig gaan regisseurs om aan het begrijpen ook wel en waarderen van cultuur? Wat nog belangrijker ben, krijgen zij het juist? Het is misschien niet verrassend dat voordelig tweederde (64%) van het directeuren zegt te vertrouwen op hun buikgevoel betreffende hun interacties met de management om de cultuur te evalueren, hoewel vaak minder regisseurs (32%) zeggen dat de een betreffende de maximaal bruikbare benaderingen is. Hoeveel vinden directeuren eigenlijk nuttig? Horen van werknemers. Bovenaan de lijst met het handigste statistieken voor de evalueren met cultuur staan de enquête-resultaten van werknemersbetrokkenheid, de debriefs van het exitgesprek plus 360-graden feedbackresultaten voor leidinggevenden. Na een bedrijfscrisis, karaf het gemakkelijk zijn om te onderscheiden hoe soort factoren gerelateerd aan cultuur hebben bijgedragen aan dit euvel. Het zwaarste is door Board Intelligence problemen vroegtijdig op te sporen plus te verhelpen voor ze dezelfde crisis belanden. Onze visie is dat bestuurders:

board management software

  • Dring aan met kwalitatieve plus kwantitatieve statistieken waarmee u de cultuur van uw handelsbedrijf onder het knie kunt krijgen. De exacte statistieken die nuttig zullen bestaan, zullen zelfs op zekere hoogte, afhankelijk van de bedrijf, variëren. En u zijn eventueel geen statistieken die het management al rapporteert betreffende het bestuur. Neem dezelfde bredere kijk op enigszins enig kennis kan opleveren en u moet er voor zorgen dat de management dezelfde effectief dashboard gebruikt vanwege informatie erbij communiceren.
  • Ontmoet andere medewerkers dan alleen senior executives. Senior executives kunnen de raad van bestuur een mening geven over de toon aan de top, echter het is tevens cruciaal vanwege te zien hoe meerdere werknemers de bedrijf plus hun bizar rollen zien. Ze beheersen waardevolle perspectieven bieden met het executive team en op tevens de ‘mood in the middle’ indien de ‘buzz at bottom’.
  • Verbind de stippen tussen een statistieken die u krijgt en hoeveel u hoort, om bij zien alsof de verhalen consistent bestaan. Soms liggen de echte problemen medio wat leidinggevenden en werknemers zeggen en wat een gegevens laten zien. Zoek naar en verken eventuele inconsistenties tussen de twee.
  • U moet er voor zorgen dat cultuur een vast onderwerp is op de agenda betreffende de raad. Door het onderwerp een terugkerend gesprek te maken, zorgt het ervoor dat u voor de mensen top ofwel mind blijft. En u benadrukt het waarde dat het bestuur aan een bedrijfscultuur hecht.
  • Maak van cultuur een discussie op u volledige bord. Veel diensten wijzen segmenten van cultuurtoezicht toe betreffende verschillende commissies. De auditcommissie hoort mogelijk iets over ethiek plus compliance, onderhand de compensatiecommissie zich richt op doelstellingen en evenement van u compensatieplan. Ook bij het splitsing moet het bredere onderwerp met de cultuur terugkomen op de agenda van de volledige raad.

De verkeerde bedrijfscultuur moet reële risico’s voor dezelfde bedrijf opleveren, of u nu gaat om risicobeheer, werknemersbetrokkenheid alsof bedrijfsprestaties. Wat precies volgens bestuurders de oorzaak van ellende in de cultuur? Over u algemeen filosoferen regisseurs dat de meest kritische componenten voor dezelfde gezonde cultuur de toon aan het bovenkant plus de ‘gemoedstoestand in u midden’ zijn. Een aanzienlijke meerderheid (87%) is het ermee ooit dat beslist ongepaste toon van u executive team bijdraagt betreffende problemen met bedrijfscultuur. Maar het is niets alleen het C-suite deze een rol speelt; 79% zegt dat de toon van de middenmanagement dezelfde bijdrage geeft. Zesenzestig procent (66%) is het erover eens dat gebrek aan communicatie en transparantie met het bedrijfsvoering ook een rol speelt in cultuurproblemen. Verder zegt bijna driekwart van het bestuurders (74%) dat een te omvangrijke focus bij kortetermijnresultaten bijdraagt aan ellende met de bedrijfscultuur. En als wij kijken naar de mogelijke bronnen met kortetermijndruk, vervolgens zegt vrijwel 60% betreffende de directeuren dat institutionele beleggers erbij veel aandacht besteden betreffende de prestaties van het aandelen bij de korte termijn. Die focus met kortetermijnprestaties plus het geraken van prestatiedoelen in compensatieplannen kan tevens bij bureaus tot beroerd gedrag leiden. Tweederde (67%) van het directeuren zegt dat ineffectieve compensatieplannen leiden tot moeilijkheden met het cultuur.